AVG

Hoe ik omga met jouw privacy en gegevens.

OVER

Privacyverklaring Bij Loes
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen.
Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Loes Meijer, eigenaar van Bij Loes gevestigd aan Bergkampweg 17 5825 AD Overloon,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80056229 als bij L.O.E.S. is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring, te bereiken via bijloes@gmailcom
Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij
alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden tijdens de begeleiding binnen de
verschillende diensten. Tevens kan ik je e-mailadres gebruiken voor nieuwsbrieven, waar je
je ter alle tijde direct voor uit kunt schrijven uiteraard.
Verwerken persoonsgegevens
Bij Loes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (online) diensten
of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Er worden nooit meer
gegevens gevraagd dan nodig voor het leveren van de dienst.
Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik uiteraard. Alles
wat we via WhatsApp of Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de
privacy overeenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms
zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn
beveiligd met een code. Via mijn site http://www.bij-loes.nl kun je producten kopen en de gegeven die jij daarvoor aanleert worden opgeslagen. Ik kan deze inzien en verwijderen via de beheer pagina van mijn website. Ik ben de enige die daar toegang toe heeft middels een wachtwoord. Jij mag ten aller tijde mij verzoeken deze gegevens te verwijderen.
Niet digitale gegevens
Tijdens telefonisch contact en sessies, schrijf ik soms wat op. Voor mezelf. Gewoon om te
onthouden wat belangrijk kan zijn voor de vervolgsessies. Een enkele keer bewaar ik iets
wat je bij mij maakt. Ik bewaar alles in een afgesloten kast. Je kunt er dus zeker van zijn dat
ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen, zonder jouw toestemming.
Social media
Op mijn bedrijfspagina op Facebook en Instagram plaats ik berichten over Bij Loes. Soms doe ik
dit met een foto en/of tekst van een dienst, review of contact. Ik zal altijd toestemming vragen of
ik de foto en / of tekst mag plaatsen, wanneer dit te herleiden is naar jou als persoon. Anders zal ik altijd anonimiseren en zorgen dat het niet te herleiden is naar jou als persoon.
Gegevens bewaren
Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de
Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou
niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor mijn begeleiding.
Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

ALGEMEEN
Bij Loes, gevestigd aan Bergkampweg 17, 5825 AD te Overloon, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
CONTACTGEGEVENS
http://www.bij-loes.nl
Bergkampweg 17, 5825 AD Overloon
tel: 0641893104
Mail: bijloes@gmail.com
PERSOONSGEGEVENS
Bij Loes verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten of
producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, een aankoop te doen, in correspondentie en telefonisch. Denk hierbij
  aan een foto voor een
  afstemming.
 • bankrekeningnummer
  Bij Loes. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • om je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is t.b.v. de begeleiding
 • voor het versturen van producten
 • voor het versturen van nieuwsbrieven waar je je uiteraard ten alle tijden direct voor uit kunt
  schrijven
 • doorgeven van wettelijke gegevens voor de belastingaangifte (facturen)
  AVG Bij Loes november 2022
 • om de dienst af te stemmen op jullie vraag/ wens/ info
 • om eventueel vooraf betaalde betalingen terug te boeken
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden door Bij Loes.
 • ras (enkel middels de foto voor een afstemming en dient ook enkel het doel een door jou
  gevraagde afstemming te kunnen maken en voor geen enkel al ander doeleinde)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (enkel om mijn dienst uit te kunnen voeren
  zoals bedoeld en die de voogd zelf heeft verstrekt of toestemming voor heeft gegeven,
  door de persoon onder 16 in te schrijven voor een dienst van Bij Loes)

  GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
  Bij Loes neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.
  BEWAARTERMIJN
  Bij Loes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Maximaal: 7 jaar
  DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
  Bij Loes verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is ,voor de uitvoering van
  onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  COOKIES
  Er worden geen cookies verzameld via de website http://www.bij-loes.nl.
  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN
  Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
  trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bij Loes
  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
  verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bijloes@gmail.com.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
  en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel
  mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
  Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
  Bij Loes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
  bijloes@gmail.com.

  Ik hoop volledig te zijn geweest in deze AVG,
  Loes Meijer

Bij Loes

Bergkampweg 17
5825 AD Overloon
06-41893104
Bijloes@gmail.com
http://www.bij-loes.nl