Training & advies (Learning & Development)

Op het gebied van training, coaching en advies voor organisaties ben ik veelzijdig. Je kunt mij op meerdere momenten in een proces benaderen en inzetten.

 • je zoekt een trainer, coach of docent
 • je zoekt een ontwikkelaar voor een training
 • je wilt advies over een passende leer- en ontwikkelinterventie of traject
 • Je zoekt een ontwikkelaar voor een leer- en ontwikkelinterventie of traject
 • je zoekt een sparringpartner voor een L&D vraagstuk
 • je bent zelf inhoudelijk expert, maar zoekt iemand die de training zo kan vormgeven dat precies dié impact gaat maken die jij voor ogen hebt

Expertise

Door mijn  jarenlange ervaring in de hulpverlening èn mijn expertise op het gebied van leren & ontwikkelen van mensen binnen organisaties kan ik leer- en ontwikkelinterventies of advies verzorgen binnen het brede spectrum van persoonlijke en teamontwikkeling.

Zonder volledig te willen zijn kun je denken aan leer- en ontwikkelinterventies op het gebied van:

 • teambuilding
 • teamgerichte ontwikkelplannen maken
 • talentonderzoek
 • relationeel werken
 • visieontwikkeling
 • persoonlijke ontwikkeling
 • GGZ
 • omgaan met moeilijk gedrag

Kenmerken leer- en ontwikkelinterventies Bij L.O.E.S.

Van iedere interventie (en begeleider) mag je altijd verwachten dat deze kwalitatief, passend bij jouw doel, activerend, stimulerend is en dat investering en opbrengst in balans zijn met elkaar.

Specifiek voor interventies verzorgd door bij L.O.E.S. gelden in ieder geval nog de volgende kenmerken:

 • Mijn interventies (en vooral trainingen en coaching) zijn altijd vanuit een holistisch perspectief opgebouwd. Dit betekent dat ik werkvormen kies die zowel het hoofd, hart als lichaam activeren.
 • Werkvormen nodigen uit tot onderzoek en reflectie.
 • Tijdens een training wordt niet separaat aan kennisoverdracht gedaan. Als het nodig is bepaalde kennis al te hebben, dan zal ik deze voorafgaand verstrekken. Tijdens de training kan deze kennis dan meteen worden ingezet/toegepast. Hiermee wordt kennisdeling integraal behandeld.
 • Ik zal altijd eerst de leernoodzaak onderzoeken. Dit is natuurlijk de expertise van een opleidingskundige, maar ik benadruk het toch, deels omdat dit past bij mijn visie.
  Ik wil graag een dienst leveren die opbrengt wat jij wilt! En ik vind het mijn taak om daarvoor eerst terug te gaan naar het begin om te onderzoeken of dit uiteindelijk wel voor jou op gaat leveren wat je wilt.

  Een voorbeeld uit de praktijk:
  Zo is mij geregeld gevraagd iets te verzorgen rondom feedback of communicatie. Dit zou ik dan meteen kunnen doen, maar in veel gevallen blijkt daar niet de leernoodzaak te zitten en dus ook niet de weg naar de gewenste situatie. Ten grondslag lag dan veel vaker: cultuuraspecten, onduidelijke werkprocessen, onveiligheid. In andere gevallen lag daar wel de leernoodzaak, maar was een training niet het meest geschikte middel. Zonde toch? Om dan te snel aan de slag te gaan? Een investering die jij doet, moet jouw ook iets opleveren!

Eigenschappen als trainer

Zoek je een enthousiaste trainer of docent? Die mensen graag motiveert? Een trainer of docent die in korte tijd verbinding kan maken met de deelnemers/studenten? Die snel een veilige situatie kan creëren? Die deelnemers stimuleert datgene uit de training/les te halen wat zij nodig hebben? Deelnemers uitdaagt om een stapje verder te zetten? Met respect voor eigen grenzen?

Dan mag je met een gerust hart mij bij die groep deelnemers neer zetten als trainer!

Ik zal van tevoren de opzet van de training/les wel willen inzien om te kijken of deze aansluit bij mijn eigen visie op trainingen (leren & ontwikkelen).
Ik kan alleen een goede facilitator zijn, wanneer ik geloof in het concept dat ik vorm geef en uitdraag!

Ik sta ingeschreven als docent bij het CRKBO

Mijn kwaliteiten als ontwikkelaar:

 • Methodisch
 • Didactisch
 • Creatief
 • Out of the box
 • Holistisch

Kenmerken van mij als adviseur

Neem contact met mij op wanneer je iemand zoekt die:

 • Goed luistert naar jouw vraag
 • Kritisch is met als doel een goed advies te kunnen geven
 • Opleidingskundige expertise heeft en inzet
 • Creatief en out of the box kan denken
 • Die hoofd- en bijzaken goed kan scheiden
 • Laagdrempelig is in het contact
 • Scherp analytisch vermogen heeft
 • Aan kan sluiten bij de ander, zonder eigen visie en waarden te verliezen
 • Humor op zijn tijd weet te waarderen en weet in te zetten
 • En uiteraard beschikt over goede adviesvaardigheden

Registratie

Ik ben geregistreerd bij het CRKBO als docent.